Jag, Marcia Sa Cavalcante Schuback och Malou Zilliacus samlades för att reflektera och samtala kring Passionen enligt G.H. av Clarice Lispector.

Darlings – Clarice Lispector Passionen enligt G. H. (Foajébaren)

Handlingen har översatts till Ungerska, kontrakt på gång med ett italienskt samt ett Georgiskt förlag.
Jag recenserade Marit Kaplas Osebol för Örnen & Kråkan, den går att läsa i arkivet på: http://ornenochkrakan.se/wp-content/uploads/2019/06/15.-190605.-Marit-Kapla.pdf
vintern 2019. Jag skrev i samarbete med Ingalena Klenell, efter ateljébesök i Edsbjörke utanför Sunne.
http://www.galleriglas.se/utstallningar/utstallning-ingalena
Aktuellt våren 2019:
Översätter jiddishpoeten Deborah Fogel född år 1900 i Lemberg (sedermera Lwow och numera Lviv i västra Ukraina) till svenska tillsammans med Beila Engelhardt Titelman. Utgivning på Ellerströms vårvintern 2020.
AKTUELLT är att jag:
Deltar i EUPL Writing Contest med novellen ”Gästerna”.
Takes part in EUPL Writing Contest with the short story: ”Guests”.
Everyone can put a vote for one of the 36 texts available in the the pdf. (maj 2018)

http://www.euprizeliterature.eu/contest

AKTUELLT är att jag inte längre sitter i styrelsen för svenska PEN (maj 2018)

AKTUELLT är att jag har lämnat Facebook. (december 2017)

AKTUELLT är att jag deltar i ett svensk-ryskt författarutbyte.

Vi möts i Visby för att diskutera yttrandefriheten i respektive länder och varandras texter  (september 2017)

AKTUELLT är att jag sitter i styrelsen för Svenska PEN och arbetar aktivt med frågor som rör Fängslade Författare. (maj 2017)

AKTUELLT är uppläsning på Tegen (10 juni 2017)

2 maj Folkteatern. Rätten att berätta. Clandestino Institute

8 mars Uppläsning med Rasha Alquasim på Uppsala Stadsbibliotek 2017.

Snart kommer Rashas bok, Jag matade kriget med de jag älskade, på 10-tal bok i översättning av

Kholod Saighir, Elisabeth Hjorth och Sara Mannheimer,