Shekina-glasenär inspirerade av det hebreiska alfabetet, av judisk mystik, framförallt av Rabbi Isaac Luria, född 1534 i Safed, i norra Galileen, inte mer än cirka 40 år efter den stora fördrivningen från Spanien 1492, vilken spred hela den sefardiska judenheten över framförallt Nordafrika, Sydeuropa och Mellanöstern. Hans stora existentiella frågor kretsade kring denna, i judarnas dittillsvarande historia, brutalaste katastrof. Vad är det vi ska lära oss? Vad är poängen med diasporan? Med exilen? Frågor man akut kan fortsätta att ställa sig på tjugohundratalet.

Luria svarar med ett slags alternativ skapelsemyt vilken utgår från att G-d, istället för att vara överallt och i allt, som i Genesis, krymper sig, drar sig tillbaka, drar en djup, reverserad suck, det vill säga en väldig inandning, inveckling … Och ur denna abdikation, detta avsägande av sin mäktighet, blottläggs ett tomrum, en kavitet, i vilken skapelsen kan ta plats. Först ut är ett antal kärl för att kunna rymma G-ds ljus. Ett ljus som dessvärre är för starkt och får kärlen att brista och ljuset att återvända till sin källa, förutom några få gnistor vilka faller ner i mörkret bland skärvorna. Världen, skapelsen och olyckan är därmed för evigt länkade. Kärl som rymmer, som brister. Och människans uppgift är att samla glimtar, gnistor, skärvor, samla dem samman i en alltjämt pågående reparerande handling. Exilens irreparabla reparation. På kabbalistisk hebreiska kallas denna handling för tikkun olam.Med Leonard Cohens ord: There is a crack, a crack in everything, that´s how the light gets in.

Adamglasen finns i 3 olika storlekar. Men varje glas är unikt och kan variera i storlek.

Glasen är munblåsta och handdrivna. Mönstret kommer från olika optikformar.

Glasen är lätta och tunna, men tåliga och stapelbara! Går bra att diska i maskin.

Adam, 250:- (längst till höger) Bo, 280:- (mitten) Grace, 250:- (vänster)

Adam fungerar fint som champagneglas!

Grace (bakre raden) till vatten, juice, drink

 

Bo kan användas som ölglas/drinkglas.

Vinglas Shabbat:

Shekina Vinglas på plisserad fot 500:-/st. + Vatten/Vittvinglas på plisserad klack 300:-/st.

karaffer

karaff: 800:- (kan variera i storlek)

Alla glasen är blåsta lokalt i Stockholm av Sara Mannheimer och kan beställas och upphämtas på central Stockholmadress enl ö.k. (återkommer med detaljer) Skickar ej.

bg: 5512-1925

stockholmhetaglas@gmail.com

fotograf: Sarah Burchill (samtliga bilder)