SARA MANNHEIMER, född 1967, uppvuxen i Göteborg, utbildad i USA, Tjeckien och Holland, sedan 1998 bosatt i Stockholm.

Verksam som författare, glasblåsare, konstnär, ibland dramatiker, översättare.